CRM (Customer Relationship Management) софтуер предназначен за управление на клиенти и потенциални клиенти.

 • Рационализиране на процесите
 • Изграждане на взаимоотношения с клиентите
 • Увеличаване на продажбите
 • Подобрено обслужване на клиентите
 • По-голяма рентабилност

ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕ

Модули и функции на CRM Lite

 1. Потенциални клиенти
 2. Клиенти
 3. Контакти
 4. Кампании
 5. Задачи
 6. Справки
 7. Служители

Глобално търсене

 • Търсене във всички секции
 • Групиране на резултатите